Edwin Vergouwen interview

Advaita Nederland sprak met Edwin Vergouwen:

AN: Wat is jouw link met Advaita? Edwin: Mijn link met Advaita is bewustzijn. Bewust zijn van het geheel en daarin je balans (her)vinden als mens.

AN: Mooi! Heb je daarin een bepaalde weg gevolgd? Edwin: Heb daarin een weg naar binnen genomen. Een weg die me ‘thuis’ bracht waar rust, stilte, liefde, openheid en geborgenheid me verwelkomde. Daar zag en voelde ik de (h)erkenning van wie ik ben. Altijd al ben geweest… Het aangaan van je stukken die je tegenhouden je Zelf te Zijn…

AN: Maar toen was daar het begrip ‘Advaita’. Hoe was de link daarmee? Edwin: De link met Advaita daarmee is het bewust worden dat er geen strijd is geen dualiteit. Er is polariteit de + en – maar bewust worden dat het er is en dat het er mag zijn. Het zijn de pieken en de dalen gezien vanuit de balans, het gecenterd zijn. We mogen die beide ervaren zolang we maar steeds terug komen in onze basis, ons Zelf. Daar kunnen we inzien en overzien als ‘toeschouwer’ en bewust deelnemen in het ‘spel’.

AN: Je schrijft: ‘Heb daarin een weg naar binnen genomen. Kun je misschien daar iets meer overzeggen, Edwin? Edwin: Zoals ik al eerder vermelde; het aangaan van je ‘stukken’ die je ervan weerhouden je Zelf te Zijn. Je hebt zaken afgebakend zodat ze je een ‘veilig’ gevoel geven maar het gevoel wat gegeven wordt en waarover gesproken wordt zijn niet zuiver. Het is vertroebeld door een denkwijze van veiligheid die afgebakend is ter bescherming, ter overleving. Door deze grenzen aan te gaan, en zuiver vanuit je essentie, je hart en ziel te voelen waarom die grenzen er zijn en waar ze je van weerhouden kom je tot je Zelf. Je ziet dan in, het besef is daar, dat de angst ongegrond is. Veiligheid is een afbakening vanuit ons denken. Het is het afdekken vanuit het niet bewust zijn en daardoor niet vertrouwen op of in je Zelf. Bewust worden en zijn geeft je dat vertrouwen vervaagt de grenzen en laat je het geheel zien. Zo kom je tot werkelijk leven. Tot aanwezig zijn in dat wat is.

AN: Okee! Was er een bepaald moment in je leven die een belangrijke rol bij dit alles speelde? Edwin: Ja er was een bepaald moment waardoor “eindelijk” de stap naar binnen werd genomen. Ik werd geconfronteerd met mijn leven en mijn levenszaken, door stukken die ik doorging in een relatie en door de beeïndiging van de relatie. Daarbij is er een soort ‘prop’ los gekomen waardoor de stroming weer op gang kwam. Ik zag het als een schok moment waarbij de vaste (lage, trage) energie loskwam en meegevoerd weg met de natuurlijke stroming. Hierdoor werden zaken helder en inzichtelijk en begon direct de weg naar binnen, naar mijn ware Zelf.

AN: ‘Mijn ware Zelf’ en dat is? Edwin: Mijn ‘ware Zelf’ is de zuivere energie die je in wezen bent. Die je in menselijke vorm door de stroming laat er-varen en groeien door levensstukken aan te gaan. Door aan te trekken en te verbinden om zo de natuurlijke energetische stroming van vooruitgang dienstbaar te zijn. De benaming die aan deze energie gegeven wordt is Ziel. En als mens is het ‘Zelf’ de eenheid tussen Ziel-Geest-Lichaam, een drie-eenheid.

AN: Naar buiten toe, ben je er anders door geworden? Edwin: Ja heel anders. Ben nu zekerder, rustiger en opener. Ik kijk nu dieper dan de vorm en voel aan wat de energieën zijn en doen. Waar ze vandaan komen (hoofd/hart) vertroebelt of puur. Geeft me overzicht en inzicht en pas het direct toe in mijn leven en werk.

AN: Je schrijft: ‘pas het direct toe in mijn leven en werk,’ heb je daar misschien voorbeelden van? Hoe dat dan gaat? Edwin: In een gesprek kun je aanvoelen of de verwoordingen worden vervormd en zodoende niet vrij en natuurlijk worden geuit maar begrensd en beschermd. Doordat je dat tijdens het gesprek opmerkt kun je er via de vrije natuurlijke wijze op inspelen en zo het gesprek en de energie ervan naar een ‘hoger’ en ‘rijker’ (lees puurder) niveau tillen. Dit is toepasbaar in alle s(levens)situaties.

AN: Welke link ontdekte je nu precies met jezelf, je eigen ervaringen en inzichten, en die van Advaita? Met welk boek en of leraar, voel je het meest gelinkt, zogezegd? Edwin: De overeenkomsten tussen mezelf, wat ik nu ervaar vanuit mezelf en waar Advaita voor staat. De Celestijnse Belofte en de inzichten van James Redfield beschrijven heel mooi het levensproces, de verbindingen, de aantrekking en de vooruitgang. Alles is een natuurlijk proces, energetisch, een stroming…

AN: Hoe kijk jij naar de wereld, zoals oorlogen, geweld en armoede. Bestaat daar volgens jou een uitweg in? Edwin: Jazeker, al deze zaken zijn ontstaan vanuit het grenzen leggen en zo beperkingen opleggen. Als de stroming wordt gestuurd krijg je wrijving, spanning, conflicten. Wanneer je de stroming vrij laat zijn zonder controle komt alles waar het behoort te zijn. En dat mag overal zijn. Vandaar het woord vrijheid… het mogen zijn…

AN: Soms wordt ‘het denken’ van alles de schuld gegeven. Hoe denk jij of sta jij tegenover het denken? Edwin: Het denken is niet erg. Het denken is het transformeren van de energie, naar trilling, naar woorden. Het gaat erom dat de stroming niet stil staat zodat het pure het spontane het ‘eigen’ er niet meer is. Dat gebeurt wanneer we na-denken. We staan dan stil (stroming stopt) en we begrenzen (vormen om) wat van nature vrij is. Zoals water in rivieren stroomt met haar vele vertakkingen en vrij is in expressie of via een gekanaliseerde weg gedwongen is te stromen (begrensd).

AN: Okee duidelijk! En het ego, wat is dat volgens jou? Edwin: Het ‘ego’ kwam al naar voren bij het ‘na-denken’. Het ego heeft ons geholpen om door de periode van zwaarte te komen. De zwaarte is de periode waarin de Ziel, de pure energie in ons, afgescheiden werd van het geheel en zo weer op reis ging om te ervaren als mens, als wezen. Door deze afgescheidenheid dienden we het gemis van eenheid op te vullen waardoor er een ‘kunstmatig’ Zelf gevormd werd. Dit is het Ego. Het ego heeft ervoor gezorgd dat we deze donkere periode overleefden. Nu is er een transformatie gaande naar eenheid we zitten op de helft als het ware. De herfst en de winter zijn voorbij (donkere periode) en de lente en de zomer zijn het vooruitzicht. Ook weer te geven als avond en nacht en ochtend en middag, of zonsondergang en zonsopkomst. Allen hebben te maken met donker en licht, met verlichting.
De eenheid die nu in wording is laat ons innerlijk de eenheid voelen die het geheel is. Het brengt ons ten eerste naar de eenheid in ons Zelf als mens-zijn. Een zo naar de heelheid van al wat is.

AN: Kun je spreken van jaartallen of is dit een vrije schets, wat de veranderingen betreft, Edwin? Ja, eenheid, Advaita (niet-twee). Edwin: Tijd en datums zijn hierin niet aan de orde. Dat is het ego dat wil bepalen. Voor ons mens de normaalste zaak van de wereld omdat we vanuit die positie komen. We denken niet beter te weten in dat proces… Als we de dierenriemtekens nemen en we verdelen deze in 4 kwartalen dan heb je de seizoenen. De overgang van vissen naar waterman is de overgang van winter naar lente. De rondgang van 3 dierenriemtekens geeft dus een seizoen aan en zo kun je grofweg bekijken/weergeven wat het ‘tijdsbestek’ zou zijn. In mensenlevens niet belangrijk, zelfs oninteressant.

AN: Zijn ego en denken hetzelfde? Edwin: Ego en denken zijn niet hetzelfde. Het is de begrenzing de Angst of de Liefde het onderscheid maken. Openheid één met het geheel of afgescheidenheid in een gesloten ‘veilige’ ruimte reageren en manifesteren maakt het verschil. Als we spontaan/hartelijk en open zijn dan leven we vanuit ons Zelf in de puurste vorm. Zijn we echter doordacht en bedenkelijk dan zijn we aan het vervormen en sturen van wat puur en vrij wilt stromen.

AN: Okee! Zijn er valkuilen, ben jij ze tegengekomen op je weg naar binnen? Edwin: Jazeker zijn er die. Je ego wil de veiligheid behouden en zet alles in het werk om je te overtuigen. En zo op andere gedachten te brengen. Het enige wat je dan hoeft te weten is de liefde die je voelt te volgen en de angst die je ervan wilt weerhouden naast je neer te leggen. Wees zeker, sterk en standvastig. Je bent immers onderweg naar je ‘ware Zelf.

AN: Mooie afsluiting of wil jij nog iets toevoegen aan dit interview, Edwin? Edwin: Wil je bedanken voor deze mogelijkheid. En hopende dat de energie in mij via deze verwoording puur aankomt bij de medemens. AN: Ja, dat hoop ik ook! Bedankt voor je deelname!

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s